17. Renkespill

08.08.2018

Varsleren i Fretex - Del 17

Juli 2017 (tredje del)

Denne morgenen sykler jeg hjemmefra. Sommeren er på sitt varmeste og nok engang er jeg ute av stand til å glede meg over det, for i dag skal jeg sammen med de øvrige varslerne få fremlagt Grettes konklusjoner etter granskningen. Advokat Kambestad som jeg for alvor har opparbeidet en sterk mistillit til, er den som skal foreta redegjørelsen. Mens bydelen Oppsal farer forbi tenker jeg på hvordan både jeg og de tillitsvalgte i Fretex ble grundig lurt av advokat KJO og frelserne i styret. For bare dager siden mens jeg satt og glodde på tv-apparatet, kom sønnene mine Andreas og Tobias bort til meg. «Dø fattern, Vi har kikka litt på greiene og lurer på hvor det er blitt av han advokaten som skulle granske denne saken?» Tobias ser undrende på meg mens jeg i TV-tåka lurer på hva det er han snakker om. Andreas bryter inn og spør om jeg ikke har lagt merke til at ingen av granskerne fra Grette heter Cristopher Hansteen. Jeg ser rart på dem og skjønner fortsatt ingenting annet enn at jeg er imponert over engasjementet de viser. Tobias dunker meg i hodet og sier at Hansteen var en av de tre advokatene som de tillitsvalgte ønsket skulle stå for granskningen, men han er ikke å finne noe sted blant de som faktisk utførte granskningen. I stedet er det helt andre folk fra advokatfirmaet Grette som har stått for dette. På ett blunk er jeg i stående stilling og begynner å grave i Fretexdokumentasjonen som ligger i en pose under det enorme TV-apparatet. «Visst pokker har dere Hardy-guttene helt rett. Jeg er jo blitt lurt trill rundt!». Den siste setningen kommer ut nesten som et brøl. Jeg finner frem eposten fra de tillitsvalgte som viser forslagene deres. Og ganske riktig er det Cristopher Hansteen og ikke Kambestad eller noen andre fra Grette, de har satt på listen.

Med alle de tidligere uredelighetene og renkespillet til disse frelserne har jeg tenkt at det ikke lenger er noe som vil komme som en overraskelse, men der tok jeg sannelig feil. Både overrasket og forbauset slår det meg at det faktisk ikke er mulig å ha tillit til noe som helst av det de sier og gjør. Jeg skjønner nå at det å være kristen ikke nødvendigvis innebærer et påtrengende behov for å følge verken bibelens bud eller noe annet som smaker av moral og etikk. Advokat KJO er kanskje den som skiller seg mest ut fordi han som saksordfører har holdt i tømmene hele veien. Ikke med ett eneste ord har han eller noen av de andre frelserne gjort de tillitsvalgtes eller meg oppmerksom på at helt andre folk ble satt på saken. Med gode miner til slett spill har de tvert imot skapt inntrykk av at de tillitsvalgte har fått sitt ønske om gransker oppfylt.

Det gikk flere uker fra de tillitsvalgte meldte inn sine foretrukne granskere til det hele kom i gang. I løpet av denne tiden hadde jeg selvfølgelig glemt alle navn og forvekslet dermed advokat Cristopher Hansteen med advokat Kambestad. En av årsakene til at de tillitsvalgte ønsket Hansteen som gransker var nettopp hans tidligere virke i LO hvor han stod på for arbeidstakernes rettigheter. Fordi også advokat Kambestad har sin fortid i LO forvekslet jeg dem trolig slik advokat KJO håpet på. mitt hode og dermed ikke fanget opp. Så hvem i all verden er da denne Kambestad som definitivt ikke var på forslagslisten til de tillitsvalgte?

Etter et Google-søk finner jeg raskt ut hvorfor advokat KJO ville ha Kambestad med på laget. Arne Jensen, leder av redaktørforeningen skrev for noen år siden følgende om denne advokatens holdninger til varsling og varslervern; «.. Det mest påfallende var den rørende enigheten mellom NHOs avdelingsdirektør, advokat Nina Melsom, og LO-advokat Sigurd Øyvind Kambestad. Så unisont fremsto de to at en tidvis kunne gripe seg i å tro at det nesten var hipp som happ hvem av dem som snakket eller skrev innlegg i debatten. De som hadde trodd at LOs representant ville stå opp for norske arbeidstagere, fikk en leksjon i maktutøvelse, i kompaniskap med arbeidsgiverne.»

Nå forstår jeg nå mer av prosessen jeg ble utsatt for av Kambestad og Bjønness-Jacobsen, advokatene fra Grette. I ettertid er det lett å tenke at jeg skulle stolt mer på følelsene jeg hadde under intervjuene med disse to, i enda større grad burde jeg kanskje lyttet til en av mine medvarsleres oppfatning av dem. På den annen side ville det neppe ha ført til annet enn at jeg hadde unnlatt å møte til intervjuene. Hvilken effekt ville det hatt? Neppe særlig stor for jeg hadde ikke klart å stanse Gretteadvokatenes «granskning» slik tidligere styreleder TN så effektivt saboterte det første granskningsutvalget. Det er minst to grunner til dette; TN sine handlinger ble med unntak av én person selvfølgelig velsignet av hele styret selv om de var aldri så illojale, mens jeg ville bli møtt med noe helt annet enn velsignelse dersom jeg nå skulle gjøre det samme. Uten styret bak meg vil heller ikke advokatene fra Grette trekke seg fra granskningen bare fordi lille ubetydelige Monsen skulle protestere på deres troverdighet og redelighet. For dem er det ganske sikkert pengene og ikke etikken som rår og dessuten er det åpenbart at en del av oppdraget de fikk var å fremstille meg i et så ufordelaktig lys som mulig. De gikk jo så langt i sin rapport som å insinuere at jeg muligens kunne stå for andre kritikkverdige forhold, men de skrev samtidig at det ikke lå i deres mandat å undersøke dette. Uttalelsen er temmelig injurierende og overgrepsfølelsen forsvinner nok ikke med det første. Hadde noen før denne saken fortalt meg at Frelsesarmeens ledelse ikke går av veien for å bruke slike metoder og virkemidler mot andre mennesker, og endatil mot egne styremedlemmer og ansatte, ville jeg trolig heller mistenkt at det var noe i veien med den som påstod noe slikt. Men nå etter nesten ett år med massiv motbør, granskningssabotasje og et utall av andre uredeligheter fra frelserne i styret, kan jeg ikke annet enn å vente og se om bunnen av lavmål faktisk er nådd. Det har de ikke akkurat gitt meg noen grunn til å tro.

Tankene spores av i det jeg svinger sykkelen inn foran gamle Edderkoppen revyteater ved St.Olavs plass som nå er omgjort til event- og møte scene. Rett foran meg og i egne tanker strener Frelsesarmeens internrevisor bortover fortauet. Han får ikke øye på meg mens jeg stopper opp kanskje 20 meter bak ham. «Jaså, så det er slik min tidligere klassekamerat fra videregående skole involverer seg i denne dritten» mumler jeg lavt og med en økende følelse av uro. Jeg vender blikket bort fra internrevisorens rygg og leter i stedet etter noen kjente medvarslerfjes blant kafébordene som okkuperer det meste av fortauene i området. Internrevisor MP sitt engasjement bør jeg kanskje informere dem om, men etter noen sekunders grubling ombestemmer jeg meg. Dårlige nyheter kan vente nå som styreledelsen og konsernsjefen skal gjennomføre sitt skuespill og plassere oss varslerne i skammekroken.

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #grette