16. Det sanne jeg?

01.08.2018

Varsleren i Fretex - Del 16

Juli 2017 (andre del)

I det jeg hilser på kolleger mens jeg spaserer forbi resepsjonen i FØNs (Fretex Øst-Norge) hovedkvarter slår det meg igjen hvor uvirkelig denne varslingssituasjonen er. Jeg husker hvor vanskelig det var å møte i Siemenslokalene i etterkant av varslingen i 2004. Da ble jeg møtt med en mur av taushet og isolasjon som nærmest kun ble brutt av ulike avhør fra ulike ledere i det globale Siemenssystemet. Selv om jeg både den gang og nå varslet på øverste ledelse er forskjellene ganske vesentlige. En av de store forskjellene er kanskje at jeg denne gang fikk med meg hele ledergruppen i FØN. En slik temmelig uvanlig aksjon ble naturlig nok ekstremt vanskelig for konsernsjefen å forholde seg til og det har han etter min mening heller ikke klart særlig godt. Hans nesten totale fravær fra FØNs hovedkvarter også i styremøtesammenheng, understreker dette. Den generelle kommunikasjonen mellom konsernledelsen og oss lederne i FØN har samtidig blitt meget begrenset. Min fagsjef er som tidligere nevnt TIVs høyre hånd, økonomisjefen. Siden dette startet har vår dialog vært nesten like sjeldent forekommende som han og konsernsjefens tilstedeværelse i dette bygget. Det er ikke noe jeg undres over da jeg oppfatter økonomisjefen som sterkt involvert i varslersaken. Ved disse menneskenes fravær i FØNs høyborg i Ole Deviks vei oppleves prosessen omtrent som noe jeg har drømt. For her er det ikke mye som avviker fra normalen, alle smiler og prater og holder på som de alltid har gjort. Den drømmelignende følelsen og dens psykiske beskyttelse jeg oppnår i denne boblen vil ganske sikkert avta innen kort tid. Med den fatale Grette-rapporten har konsernledelsen fått et solid grep på situasjonen og vil trolig igjen vandre i blant oss med et betydelig nærvær. Uff jeg gruer meg veldig og nå starter nok nedturen for alvor. Jeg kan likevel ikke synes synd på meg selv for jeg visste at slike ting kom til å skje den gang jeg på ny tok opp varslerhansken. «Point of no return» ble passert da jeg i september 2016 skrev til styrelederen at både han og konsernsjefen måtte ta sin hatt og gå etter det de utsatte BU for. Slik mangel på underdanighet for de høye herrer medfører vanligvis bråstopp for både intern karriereutvikling og ansettelsesforhold. Så her er det bare å manne seg opp og fortsette kjøret.

Styreleder LE er det lenge siden jeg mistet all respekt for og jeg har ingen forhåpninger om at hun vil behandle mine fremtidige spørsmål og innspill på en korrekt måte. Da jeg ba om å få den vedtaks- og konfidensialitetsbrytende styrebehandlingen av Gretterapporten opp som en egen sak, avviste hun det tvert. Jeg etterlyser i tillegg en oversikt over hva rapporten faktisk har kostet Fretex og ber i den forbindelse om tilhørende fakturaunderlag. Et underlag jeg vet ble sendt fra Grette til styremedlemmet og stedfortredende styreleder i varslingssaken, advokat KJO. Jeg ønsker å ha dokumentasjonen i forkant av neste styremøte men LE svarer at hun regner med at informasjonen vil komme sammen med de øvrige styrepapirene. Min mening er at det ganske sikkert ikke vil skje og jeg slår meg heller ikke til ro med hva styrelederen sier hun «regner med». Jeg fortsetter derfor å etterspørre mer informasjon. Blant kravene om oversikt over advokat- og konsulentkostnader spør jeg etter regningen fra styremøtet på luksuriøse Holmenkollen Park Hotell. Jeg skriver om min bekymring for bruken av givermidler på slik luksus som dessuten vil gi svært gale signaler til våre givere, om dette skulle komme frem. LE skriver tilbake at vi alle i Frelsesarmeen og Fretex har en forpliktelse til nøkternhet, men hun synes selv dette er helt innenfor. Å etterkomme mitt krav om innsyn i fakturaer vil hun likevel ikke og begrunner det med at det er å gå for langt i forhold til administrasjonens arbeid. Svaret er bare en annen måte å fortelle meg at Grette-rapporten og denne ekstravagansen koster langt mer enn hun ønsker at jeg skal vite. Det gjør meg litt sint så jeg insisterer på bakgrunn av min rett som styremedlem å få dette underlaget, ikke minst fordi arbeidet med å skaffe til veie fakturaer er minimalt. Jeg får imidlertid ingenting fra LE, og nå får jeg ikke engang et svar fra styrelederen. Helt fra starten av i denne saken har jeg blitt møtt med taushet og mangel på svar hver gang disse frelserne ikke kan argumentere seg bort fra dilemmaene de blir satt i. Det er heller ikke bare jeg som behandles på denne måten. Varamedlem KR og hans sterkt kritiske skriv er aldri blitt besvart av LE og kommer heller ikke til å bli det.

Selv om frelserne i styret sikkert fortsatt føler et visst press, tror jeg nok at de mener de har kontroll etter advokatfirmaet Grettes totale frikjennelse av dem. For meg er det ikke til å stikke under en stol at mangelen på kontroll er større en noen gang. Ett økende dilemma er om jeg for alvor bør kikke etter ny jobb, eller om jeg skal orke å stå i denne dritten til den mest sannsynlige bitre slutt. Jeg bestemmer meg stadig vekk for det siste men vakler ustanselig, nesten som en fyllik. Det som får meg tilbake i kampmodus er styrelederens åpenbare løgnaktige fremstilling av hvem som besitter informasjon og grunnlag. Selv om det sikkert er økonomisjefen som har mottatt regningen fra Holmenkollen og de fleste andre steder styret har brukt givermidler på, så er det styremedlemmet KJO som har mottatt alle fakturaer fra advokatfirmaet Grette. Dette fremgår klart av avtalen mellom Fretex og Grette, hvilket selvfølgelig betyr at frelserne i styret har all informasjon mens styreleder LE altså nekter meg min lovmessige rett til innsyn. Det er meget provoserende. At styremedlemmer danner koalisjoner og enigheter i forkant av styremøter er i normale saker helt i orden. I ulovlige saker er også dette selvfølgelig ulovlig og enda verre blir det når denne gjengen etter eget forgodtbefinnende avgjør hvilke andre styremedlemmer som skal få tilgang til svært viktig og relevant informasjon. Det ble beviselig gjort under møtet på Gardermoen den gang TN var styreleder og nå igjen av styreleder LE. Forstår disse frelserne hva de setter på spill? De er faktisk ansvarlige for et foretak som har mer enn 1500 ansatte og brukere, som i sin uvitenhet tror de har grunn til å tro på fremtiden. Jeg bestemmer meg for å eskalere varslingen enda et hakk ved å la flere mellomledere i Fretex få innsyn i varslingssaken. Det er mitt siste lille håp om en intern opprydning. Kanskje som ved et mirakel samler de seg og gjennom åpenhet, dialog og kanskje mest av alt med mot klarer de det jeg hittil ikke har fått til. Varslingen til mellomlederne avsluttes på følgende vis;

Med dette varselet vil jeg informere om at jeg nå anser alle interne varslingskanaler som brukt, dvs. de instanser som kan gjøre noe med de kritikkverdige forholdene. Jeg forventer det ikke men håper at det kommer et unisont krav om at TIV forklarer hvorfor hans behandling av sin ansatt ikke er kritikkverdig atferd, men i tråd med AML og våre kjerneverdier. Det må også ligge i kravet at TIV redegjør for dette i et samlet forum hvor alle informerte ledere og tillitsvalgte får anledning til å stille spørsmål. Tidligere har TIV brukt personalsak som begrunnelse for hvorfor han ikke vil uttale seg, men BU gir sitt samtykke og vil gjerne møte selv, dersom han får lov.

Vi har åpenhet som kjerneverdi og nå får alle se og kjenne på hvor sterke våre verdier faktisk er. Skjer det ikke noe her så er det jo først og fremst veldig trist, men da tar jeg det videre eksternt og det ønsker selvfølgelig ingen av oss. Det er imidlertid i tråd med varslingsrutinene våre hvis noen lurer på det.

#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #grette