September 2019

 

«Ledelse er problemløsing. Den dagen soldatene slutter å komme til deg med problemene sine, har du sluttet å lede dem. »
- Colin Powell -

Å true med 15-1 møte og dessuten uten at disse andre lovlige alternativene fremføres, fremstår både som tvilsomt og lite gjennomtenkt og egnet til å omtales som en form for represalie etter varsling.

Fagre ord?

01.09.2019

«Hvor vakkert ytre skinn all falskhet har!»
- William Shakespeare -