Juni 2019

 

Som noen kanskje har forstått, dersom de har lest innlegget fra 9. juni, så skjer det saker og ting som påvirker min mulighet til å skrive om Fretexledelsen og deres atferd fremover. I alle fall om atferden berører interne forhold jeg får kunnskap om mens jeg utøver rollen som administrasjonssjef.

Siden varsling, etter rundt 10 års pause, igjen er blitt et nærmest altoppslukende tema med mye dårlige «vibber», er jeg ganske våken på hvilke politiske partier som tar dette temaet på alvor. For meg er varsling like engasjerende som bompengeavgiftene er for mange byboere rundt i landet.

TEKNA (Teknisk-naturvitenskapelig forening) skriver på egen nettside at de har fått et stort gjennomslag i Stortinget for et forsterket varslervern. De tar som utgangspunkt at det i dag er mange som er redde for å varsle som følge av lojalitetsplikten i arbeidsforholdet. De skriver; «Mange har tenkt at en varsling som rammer arbeidsgiver, kollegaer...

Siden begynnelsen av mai har jeg skrevet om klagen jeg har rettet mot advokatfirmaet Grette og deres ulovlige behandling av konfidensielt granskningsmateriale. Behandler av klagen er advokatenes egen bransjeforening, dvs. Advokatforeningen. De etablerte et internt disiplinærutvalg bestående av tre advokater fra ulike firmaer, som skal vurdere...