Innlegg 2019

Her kan du lese innlegg fra 2019

Riktig god jul

22.12.2019

Livet er det som skjer mens du planlegger noe annet. - John Lennon -

Fra bloggens start har jeg fått mange skriv fra ansatte og tidligere ansatte i Fretex/Frelsesarmeen. De bekrefter alle som en, at Fretex ikke lenger er en virksomhet hvor visjon og kjerneverdier befinner seg i sentrum.

For noen dager siden ble tre av "mine" vitner fra Fretex, "invitert" til å ta en prat med arbeidsgivers advokat for å snakke om arbeidsrettssaken mellom Fretexledelsen og meg.

Etter tingrettsdommen og allerede i første forpostfektning, kom det frem et interessant dokument. Det er et referat fra et konsernledermøte datert 12. januar 2017.

"Det ble også uttalt at oppsigelsene skulle feires med champagne på kvelden. Hvordan dette passer inn i en organisasjon som roser seg av å kurse alle ledere i relasjonsledelse er meg komplett uforståelig."

Det er mye som taler for at det er komplisert for Advokatforeningens disiplinærutvalg å konkludere i saken om hvorvidt Grette-advokatene Kambestad og Bjønnes-Jacobsen, har misligholdt sine forpliktelser rundt GDPR ved deres håndtering av lydfiler i granskningsoppdraget. Et oppdrag som Fretex-ledelsen altså brukte bortimot 3 millioner kroner av...

Sist torsdag mottok jeg også en ganske kryptisk epost fra internrevisoren i Frelsesarmeen; «Takk for samarbeidet og lykke til videre!»

«Ledelse er problemløsing. Den dagen soldatene slutter å komme til deg med problemene sine, har du sluttet å lede dem. »
- Colin Powell -

Å true med 15-1 møte og dessuten uten at disse andre lovlige alternativene fremføres, fremstår både som tvilsomt og lite gjennomtenkt og egnet til å omtales som en form for represalie etter varsling.

Fagre ord?

01.09.2019

«Hvor vakkert ytre skinn all falskhet har!»
- William Shakespeare -

27 juni klokken 13:39 tilbød jeg daglig leder et forlik. Den viktigste årsaken var selskapets situasjon, og at jeg ikke ønsket å bidra til at det hele forverres.

"Om du er tålmodig og venter lenge nok, vil vanligvis noe skje, og det vil som regel være noe du ikke liker."
- Kinky Friedman -

"Jeg forteller deg ubehageligheter, og på det skal man kjenne sine sanne venner!"
~ H.C. Andersen ~

Av mangel på annet å skrive om henter jeg frem en artikkel fra Bergens Tidende fra januar i år. Her skriver Cand. philol Christine Lingjærde om varsling som et potent våpen for personer med uredelige hensikter. I likhet med tidligere omtalte Hans Morten Skivik (Monsens Revelje april 2019) som kaller seg for konflikmegler, virker det som Lingjærde...

"Jeg tror jeg hadde hatt større suksess ved å dra til Australia for å overtale kenguruer til å gå passgang, enn å få dere til å forstå hva jeg sier."
~ Kjell Inge Røkke ~

Jeg lytter til Deres synspunkter. De harmoniserer ikke med mine. Avgjørelsen er enstemmig.
~ Charles de Gaulle ~

På Arbeidsmiljøsenteret hjemmeside står det at virksomheten er en ideell organisasjon som skal fremme et best mulig arbeidsmiljø i norske virksomheter. Det er et prisverdig mål for en ideell organisasjon synes nå jeg. Men ettersom de noe ubeskjedent hevder at de gjør både din og min arbeidsdag bedre, fikk jeg lyst til å sjekke ut hva de skriver om...

Som noen kanskje har forstått, dersom de har lest innlegget fra 9. juni, så skjer det saker og ting som påvirker min mulighet til å skrive om Fretexledelsen og deres atferd fremover. I alle fall om atferden berører interne forhold jeg får kunnskap om mens jeg utøver rollen som administrasjonssjef.

Siden varsling, etter rundt 10 års pause, igjen er blitt et nærmest altoppslukende tema med mye dårlige «vibber», er jeg ganske våken på hvilke politiske partier som tar dette temaet på alvor. For meg er varsling like engasjerende som bompengeavgiftene er for mange byboere rundt i landet.

TEKNA (Teknisk-naturvitenskapelig forening) skriver på egen nettside at de har fått et stort gjennomslag i Stortinget for et forsterket varslervern. De tar som utgangspunkt at det i dag er mange som er redde for å varsle som følge av lojalitetsplikten i arbeidsforholdet. De skriver; «Mange har tenkt at en varsling som rammer arbeidsgiver, kollegaer...

Siden begynnelsen av mai har jeg skrevet om klagen jeg har rettet mot advokatfirmaet Grette og deres ulovlige behandling av konfidensielt granskningsmateriale. Behandler av klagen er advokatenes egen bransjeforening, dvs. Advokatforeningen. De etablerte et internt disiplinærutvalg bestående av tre advokater fra ulike firmaer, som skal vurdere...

"Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går. Optimister skaper bevegelse mot det positive og det umulige. Da kommer vi lenger enn vi trodde da vi begynte."
~ Dagrun Eriksen ~

"Pessimisten klager over vinden, optimisten tror den skifter retning, realisten justerer seilene."
~ William Arthur Ward ~

Her er det enda en person som smører på i usannsynlig tykke lag om forhold som ikke vil være i nærheten av å lamme norske arbeidsplasser, slik han påstår.

Ombudet fikk etter #metoo, i rekordfart, domstolsmyndighet til å gi oppreisning og erstatning rundt varsling om seksuell trakassering. Varsling om andre alvorlige kritikkverdige forhold må imidlertid fortsatt behandles i domstolen.

Beskrives du som høyt skolert, fremoverlent, proaktiv, konkurransepreget, opptatt av lønnsomhet, sterk personlighet, tydelige lederegenskaper og som i tillegg sykler både Trondheim-Oslo og Nordsjørittet hvert år, skal det ganske mye til at ikke norsk næringsliv velger nettopp deg, til toppjobben i virksomheten.

I stedet for etableringen av et ombud forteller arbeids- og sosialministeren at Arbeidstilsynet skal styrkes. Så fantastisk flott! Nå blir det nok mange skjelvende knær i arbeidsgiverkretser.

Kjære lesere

31.03.2019

Det er vel ytterst få varslere og særlig de som varsler på øverste ledelse, og som dessuten har lidd et i første omgang rettslig nederlag, som kan si følgende; «Jeg trives på jobb!».

Det betyr at så mye som inntil 10 millioner kroner hvert eneste år går bort i skatt, fremfor til velfortjente økte lønninger til mange ansatte i Fretex eller til hjelp til nødstilte.

Sett i lys av hvor stor økonomisk og ikke minst etisk verdi varsling har for samfunnet, fortjener slike saker en bred og grundig gjennomgang av et kompetent dommerpanel.

Jeg leser fra nettavisen til FriFagbevegelse at Verneombud Christian Heinecke i Securitas (STAS) på Andøya lufthavn, Andenes, har gått til sak mot arbeidsgiver, etter at han mottok advarsel for å ha involvert Avinors divisjonsverneombud i Securitas interne arbeidsmiljøkonflikt. Det retten skal ta stilling til er om Heinecke som ansatt/verneombud i...

Det er viktig å påpeke at jeg ikke er tilbake fordi tingretten har dømt det slik, men fordi både ledelsen i Fretex Miljø AS og undertegnede ønsker å gjøre det beste ut av situasjonen, så lenge jeg står i stillingen.

FAFO-undersøkelser viser at rundt 50 % av alle varslingssaker i Norge omhandler trakassering og utilbørlig opptreden. Det er tilfellet i Frelsesarmeen/Fretex-saken og nå også tydeligvis i Reitan-gruppen. Dagens Næringsliv innledet sin lille Reitan-føljetong sist mandag og her kan vi lese om hvordan markedssjef Jan Yngve Holen i datterselskapet...

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

Fra historiedelen på PEN Internationals hjemmeside kan vi lese at mens verden i 1939 stod på terskelen til den andre verdenskrig, hadde PEN allerede etablert sentre i mange land, også i Norge.

I det underliggende er Frelsesarmeen som organisasjon omtalt i forholdsvis kritiske vendinger, og underveis i innlegget tar bloggeren for seg Fretexsaken og sitt syn på den.

Med denne lille digresjonen til side jobbet varslingsutvalget etter hvert frem en innstilling til regjeringen, som ble overlevert 15. mars 2018. Det er nå ca. ett helt år siden overleveringen og mitt inntrykk er at innstillingen ligger i en skuff ett eller annet sted i regjeringskontorene.

Er det slik at jeg som ansattvalgt styrerepresentant inn i morselskapet, ikke har anledning til å varsle om forhold andre steder i konsernet, enn der hvor jeg selv er ansatt?

Hva skal egentlig til for å vinne frem som varsler, ikke minst varsling som dessuten omhandler andre enn en selv? Både varslingsinstituttet som sådan og jeg selv har nå et akutt behov for HJELP!

Det disiplinærutvalget ønsker svar på kategoriseres under overskriften «God advokatskikk», og baserer seg på det underliggende skrivet mitt til Advokatforeningen.

En ansatt som følger dette lovverket og som direkte konsekvens ender i en alvorlig varslingskonflikt med arbeidsgiver, vil raskt innse at det er stor forskjell mellom kart og terreng, mellom teori og hvordan arbeidslivet faktisk fungerer.

For å få fakta en anelse inn på riktig jorde var mitt utgangspunkt for søksmålet mot Fretex ikke krangel om 10 % årlig omsetningsøkning, men hvordan en ansatt fikk sparken pr. epost etter å ha varslet styrelederen om behandlingen han ble utsatt for i et møte med en sint og utagerende konsernsjef.

Av en ansatt i en større finansinstitusjon

Tirsdag 8. januar var det et innslag i NRK P2 programmet Ekko om varsling og styrking av varslervernet. Programmet mener jeg burde være gjenstand for en bredere offentlig debatt.

Der og da hadde jeg ingen mulighet til å kontrollere denne nye påstanden, men samme ettermiddag ble boken «Muldvarp i Siemens» hentet frem. På side 137 fant jeg én liten setning om Grimstad og det er i forbindelse med etableringen av Dalseideutvalget i 2005/2006.

Vi har gjennom dokumentasjonen og vitneuttalelser fått avklart at omorganiseringen som ble satt i gang, ikke skyldtes krav fra NAV. Det forelå heller ingen økonomiske beregninger i forkant av prosessen, noe det faktisk finnes protokolltilførsel på etter et styremøte i Fretex Miljø AS.

Snart er to intense uker på en arena hvor man knapt skjønner halvparten av det som foregår, over. Hvem det er som scorer poeng og hvem som lager selvmål har jeg ennå ikke helt klart for meg. Siden Trygve, advokaten min, plystrer litt i pausene må jeg nesten tolke det som om mye av spillet tross alt foregår på motpartens...

Mentalt går det én vei akkurat nå, og det er faktisk oppover. JPF og TN, de tidligere styrelederne i Fretex Norge var først ute av de innkalte vitnene. Fra JPF, som i dag er nest øverste leder av Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, fikk vi høre at han hadde en del telefonisk kontakt med TIV etter BU sitt skriv...

Her sitter jeg hjemme i sofaen og sliter voldsomt med å skrive noen setninger. Jeg er helt tom etter min innledende partsforklaring. En partsforklaring som en tiåring ville klart å formulere bedre. Heldigvis har jeg en våken advokat i Trygve Staff som rolig får meg litt inn på sporet igjen. Noe av årsaken til det jeg føler er en elendig...

Forberedelsene er gjort unna og selv om jeg ikke kan informere all verden ønsker jeg å offentliggjøre kjøreplanen for de neste 14 dagene. Som saksøker er det vitnene vi har kalt inn som skal i ilden først. Mesteparten av den første uken går først og fremst med til advokatenes innledningsforedrag og saksøker/saksøktes partsforklaringer. På ukens...

Du tar ikke telefonen når jeg forsøker å nå deg så nå får du dette. Jeg ønsker å fortelle deg at dette fremstår som et beregnet opplegg for å skade min sak ved å fremstille meg som en ubehøvlet bølle i forkant av rettssaken.

Nå er rettssaken bare 5 dager unna og tiden går med til forberedelser i begge leirer vil jeg anta. Det er ikke til å legge skjul på at sommerfuglene danser stadig villere et sted i maveregionen, men jeg har simpelthen ikke tid til å beskrive hvordan dette føles. Men de fleste skjønner sikkert at rollen som David (versus Goliat) er...

I Dagens Næringsliv torsdag 20. desember 2018 skriver Åsne Linnerud, tidligere leder på Rjukan sykehus om hvordan hun som varsler ble omgjort til en personalsak og fikk opplevelsen av å bli stilt for retten, uten forsvarer, jury eller dommer.

Mr. Cochrane, Jeg vet at det er personer innen FA som har forsøkt å få til et møte mellom deg og meg i forbindelse med den pågående varslingssaken. Deres fremste motiv for dette er å forhindre en rettssak som uansett utfall, vil påføre FA en omdømmebelastning. Det er min oppfatning at du har gitt disse personene inntrykk av at du...