Februar 2019 

Hva skal egentlig til for å vinne frem som varsler, ikke minst varsling som dessuten omhandler andre enn en selv? Både varslingsinstituttet som sådan og jeg selv har nå et akutt behov for HJELP!

Det disiplinærutvalget ønsker svar på kategoriseres under overskriften «God advokatskikk», og baserer seg på det underliggende skrivet mitt til Advokatforeningen.

En ansatt som følger dette lovverket og som direkte konsekvens ender i en alvorlig varslingskonflikt med arbeidsgiver, vil raskt innse at det er stor forskjell mellom kart og terreng, mellom teori og hvordan arbeidslivet faktisk fungerer.

Jeg og flere med meg venter på en kjennelse som skal komme i uke 7. Mens vi venter vil jeg bruke dagens innlegg på en mulig kandidat til styret i Fretex Norge AS. Det er jo ikke umulig at kanskje en av de to «eksterne» og nåværende styremedlemmene forlater disse vervene i nær fremtid? I papir- og nettavisen Dagens Perspektiv,...

Av en ansatt i en større finansinstitusjon

Tirsdag 8. januar var det et innslag i NRK P2 programmet Ekko om varsling og styrking av varslervernet. Programmet mener jeg burde være gjenstand for en bredere offentlig debatt.