Desember 2018

Jeg fikk selvfølgelig rett i at Frelsesarmeen/Fretex-ledelsen ikke hadde til hensikt å gi ut Grette-rapporten til professor Gottschalk. Han har imidlertid likevel fått den, av meg. Etter relativt få dager har professoren allerede funnet «fem feil» i rapporten. I motsetning til advokatene fra Grette konkluderer professoren med at BUs henvendelse til...

I Dagens Næringsliv mandag 3. desember skrev seniorforsker Solveig Osborg Ose en kronikk om hva hun mente forårsaket de mange varslingene om arbeidsmiljøet. Hennes hovedbegrunnelse var at når virksomheter ikke har systemer eller kultur for risikovurderinger og systematisk melding og håndtering om avvik i arbeidsmiljøet, blir varsling den eneste...

Etter at Aftenposten skrev om Fretex og Grette-rapporten har jeg fått henvendelse fra professor Petter Gottschalk. Jeg kjenner til ham fra tidligere, blant annet i forbindelse med Siemens-saken. Det er fra hans hånd kommet mange bøker rundt organisert og økonomisk kriminalitet. For tiden er Gottschalk særlig opptatt av å forske på...

NRK Nyheter publiserte i går en artikkel om hovedverneombudet Runar Kjørsvik i Norske Shell. De skriver at Kjørsvik varslet om at ansatte ble eksponert for benzen-verdier utover anbefalt nivå. Samtidig pågikk en omorganisering i virksomheten hvor Kjørsvik kritiserte ledelsen for ikke å involvere de ansatte i prosessen. Norske Shell igangsatte som...