Desember 2018

I varslersaken i Oslo tingrett mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og forskeren som varslet om dårlig arbeidsmiljø tapte forskeren, med to mot en dommerstemme på alle punkter. Heller ikke av mindretallet ble hun tilkjent noen seier, selv om mindretallet hevdet at forskeren ble utsatt for en gjengjeldelse da vedkommendes cellekulturer uten...

Prosesskrivene mellom partene går sin gang. Det er alltid slik at man venter i spenning på hva motparten foretar seg, hvilken vinkling de tar og om det kommer uventede og overraskende vendinger som får deg til å miste motet. Foreløpig må jeg si at jeg er ved godt mot og faktisk bidrar motpartens prosesskriv til en viss trygghet.

Gledelig Jul

23.12.2018

Dagen i dag har jeg ikke tenkt til å være kritisk til verken det ene eller andre, ja kanskje bortsett fra hvordan stjerna skal stå plassert på julegrana. Varsling og ytringsfrihet får jeg la være i fred de nærmeste dagene, for nå er det god mat, godt drikke og godt samvær med familie og venner som gjelder, og ikke nødvendigvis i den rekkefølgen....

Avisen Vårt Land skrev litt om saken i sommer og ønsker nå å ta et skikkelig dybdeintervju med foto og greier. Foto kunne jeg klart meg uten, men oppturen er at de visstnok skal fokusere mye på Grette-rapporten. Jeg er egentlig ganske avventende, men nå får jeg uansett følelsen av at noe skjer mens jeg venter på rettssaken som starter...

Fredag 7. desember skriver Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet, et innlegg i DN hvor hun synliggjør en tro på at mer kunnskap om varsling er nødvendig. Det vil ifølge Arbeidstilsynet leder kunne bidra til at flere varsler forsvarlig og at flere ledere håndterer varsling på en god måte. Det er jeg hjertens enig i!

Jeg fikk selvfølgelig rett i at Frelsesarmeen/Fretex-ledelsen ikke hadde til hensikt å gi ut Grette-rapporten til professor Gottschalk. Han har imidlertid likevel fått den, av meg. Etter relativt få dager har professoren allerede funnet «fem feil» i rapporten. I motsetning til advokatene fra Grette konkluderer professoren med at BUs henvendelse til...

I Dagens Næringsliv mandag 3. desember skrev seniorforsker Solveig Osborg Ose en kronikk om hva hun mente forårsaket de mange varslingene om arbeidsmiljøet. Hennes hovedbegrunnelse var at når virksomheter ikke har systemer eller kultur for risikovurderinger og systematisk melding og håndtering om avvik i arbeidsmiljøet, blir varsling den eneste...

Etter at Aftenposten skrev om Fretex og Grette-rapporten har jeg fått henvendelse fra professor Petter Gottschalk. Jeg kjenner til ham fra tidligere, blant annet i forbindelse med Siemens-saken. Det er fra hans hånd kommet mange bøker rundt organisert og økonomisk kriminalitet. For tiden er Gottschalk særlig opptatt av å forske på...

NRK Nyheter publiserte i går en artikkel om hovedverneombudet Runar Kjørsvik i Norske Shell. De skriver at Kjørsvik varslet om at ansatte ble eksponert for benzen-verdier utover anbefalt nivå. Samtidig pågikk en omorganisering i virksomheten hvor Kjørsvik kritiserte ledelsen for ikke å involvere de ansatte i prosessen. Norske Shell igangsatte som...