April 2018

 

I denne omgang skal jeg ta for meg hvorfor jeg igjen står i en varslingssak og nok engang mot virksomhetens øverste ledelse. Jeg skal forsøke å beskrive hendelsene mest mulig objektivt.

Det er liten tvil om at Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten, og skoleledelsen ved Ulsrud Videregående skole er forpliktet til å foreta undersøkelser rundt Malkenes og hans omtale av en klassetime hvor elevene ble identifisert med hver sin bokstav. Elever fra hans tredjeklasse på skolen skrev deretter til Aftenposten at de følte seg krenket...

I gårsdagens Aftenposten viser Therese Sollien til tidligere Ap-statsråd Grete Fossums uttalelser om at Giske burde sagt nei takk til å delta i Dagsnytt 18 debatt. Fossum sier at hver gang han viser ansiktet sitt på tv, er det en god del kvinner som føler at denne mannen burde vi slippe å se. Han burde trekke seg stille og rolig...

Ja, da er «katta ute av sekken». Jeg er igjen i en varslingsprosess som jeg regner med vil kunne vare lenge. Grunnen til at jeg tror dette er at min motpart i saksforholdet er både Frelsesarmeens øverste ledelse i Norge, samt konsernledelsen i Fretex. Det er følgelig mange mennesker som sitter i viktige maktposisjoner de nødig vil gi fra seg...

I Stortinget er det nå sikret flertall for å innføre et lavterskeltilbud for ofre for seksuell trakassering. Dette betyr at Likestillings- og diskrimineringsnemda fra neste år skal få myndighet til å gi oppreisning og erstatning i slike saker. Freddy A. Øvstegård fra SV uttaler at personer som utsettes for seksuell trakassering i dag må ta saken...

Lørdag 7. april kan man i Aftenposten lese om NHO-direktøren som tjener 3,6 millioner kroner i året, en del ganger mer enn den vanlige arbeidstaker. Som de fleste av oss har hun ingen stor lyst til i all offentlighet å uttale seg om egne lønns- og arbeidsvilkår, men motivet hennes kan muligens avvike noe fra hva vi andre legger til...

I Magma, Econas tidsskrift for økonomi og ledelse foreligger det et ganske omfattende innlegg om hvorvidt varslere bør belønnes. De viser blant annet til en spørreundersøkelse som involverte rundt 300 personer med utdannelse over gjennomsnittet i Norge. Personene ble presentert et forskningsmessig godt utprøvet scenario hvor de skulle late som de...

De siste årene har jeg trodd at hele Siemens saken for min del var noe som hørte fortiden til. Jeg har arbeidet ganske hardt for å radere det hele ut av livet mitt og konsentrere meg om hyggeligere ting. Men som en plagsom liten møkkabikkje som stadig napper meg i ermet og av og til ganske kraftig også, vender saken...

Midlertidig ansettelse er et forhold som bare kan avtales i nærmere angitte tilfeller. Midlertidig ansettelse innebærer at arbeidsavtalen opphører av seg selv når ansettelsestiden er utløpt, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet. Stillingsvernet er følgelig vesentlig svakere enn ved fast ansettelse.